Välkommen till Historicus!

Historicus r.f. är ämnesföreningen för alla svenskspråkiga historiestuderade vid Helsingfors universitet. Föreningen har cirka 100 medlemmar och är en intresseorganisation för studie- och studentpolitiska frågor. Verksamhetsformerna är mångsidiga: möten, föredrag, seminarier, fester, sitsar, exkursioner m.m.

Föreningen grundades år 1962 som ett forum för meningsbyten, olika aktiviteter och skriftlig verksamhet. Trots att mer än 50 år har förflutit sedan dess är föreningen fortfarande livskraftig och bjuder sina medlemmar möjligheter till varierande verksamhet.