Händelsekalender hösten 2019

28.8 Månadsmöte och gulissits
29.8 Kronos Vinkväll
2.9 öppningskarneval
4.9 Gulissits med Kronos
13.9 Gulisintagning med Kronos
17.9 Månadsmöte
26.9 Skördefest
8.10 Månadsmöte
25.10 Historiad
1.11 Halloween spökeri
6.11 Svenska dagen -sits
12.11 Månadsmöte
5.12 Fest i nära anknytning till självständigheten
9.12 Månads- och valmöte
14.12 Julfest
15.12 Sillis